Wijze woorden

Gezegdes en Spreuken

Een teken van boven,
is als een donsveer gevonden
op het levenspad.

Zoals getallen groter zijn
dan genoemde objecten,
Zo is een symbool meer
dan de woorden die het
dragen.

Zoals spraak,
een betekenis draagt,
zo draagt zang,
de emoties.

De gedachtes houden
de wensen levend,
Geef gedachte op,
en het leven past zich aan.

In de jeugd leert men
er te zijn zonder te
vluchten voor nare dingen.
En in het volwassen leven
geniet men van de verworven deugd.

Geld verkrijgt zijn waarde
door handel.
Geluk verkrijgt zijn waarde
door gevoel.

Als men het kwijt is,
beseft men de waarde.

Pas als men het pad gaat,
verkent men de omgeving

een mug denkt een mens te zijn,
Wat simpel is kan niet bedenken
wat ingewikkeld is.

Magie kent een keerzijde.
Een duistere kracht
vormt zijn schaduw.

Een vergelijking
verklaart grote zaken.

Zoals water de vis draagt,
zo draagt de mens zijn medemens.

Karma, is als een deugd die
eenmaal verworven,
de mens een onzichtbare grens
geeft.

Het levensoordeel,
Kent ieder mens die
zijn einde voelt naderen.

Ieder koninkrijk heeft
voorwaarden voor toelating,
De hemel, draagt de voorwaarden,
al bij de geboorte.

Het leven kent vrije wil,
Alleen de dienst aan goden en machten
kent een voorbestemming.

Als het leven meer moeite geeft,
Zoekt men naar oplossingen.

Bovennatuurlijke zaken,
wensen bovennatuurlijke oplossingen.

De Architect, vormt zijn ontwerp.
Zoals de mens, zijn kinderen
vormgeeft in de jeugd.

De mens die op de rand van de dood staat,
Kent de nood om door te leven.
Voor geliefden of levenstaak.

In gebed raakt de hogere aan de lagere.
Het lagere vind zijn bedoeling.

Zoals de zon schijnt voor de wereld,
Zo schijnen beroemdheden voor de samenleving.

Zoeken heeft een zoeker en een vinder.
Bidden, heeft een gebed en het verhoorde.

Getallen, schenken wetenschap van aantal en nummering.
Taal, kent wetenschap van boodschap, reden, oorzaak, bedoeling.

Kent men de schenker van een deugd,
dan is waardering een leven lang.

Armoede, verlegt de grenzen,
Eerst was men met afgrijzen over
het graaien in afval,
Maar erna is afval de laatse mogelijkheid
tot voedsel of kleding.

In de jeugd leert men,
Als volwassene doet men,
Als oudere verklaart men.

Als een leven een groot deel
is gevorderd.
Kent men de zekerheid dat
leven een bedoeling heeft,
En pas na het doel,
zijn gunsteling los laat.

De weergoden, geven regen en wind.
De geldgoden, geven winst en toeval.
Een loterij, heeft winnaars.
Een belegging, heeft voordelen.
Maar zonder gunst, kent beide verlies.

Voedsel en beschutting,
Geef ieder mens zijn aandeel,
En voorspoed en welvaart,
volgen als vanzelf.

Oorlog,
kent verplichtingen.
vrede,
kent mogelijkheden.

Vrijheid wordt gewaardeerd.
Maar goedheid in tevreden en vrede.
Kent een belang dat erkent wordt.

Geef wensen op,
en vindt rust.
Geef eigen belang op,
en vindt de samenleving.

Wegen die zelden worden gegaan,
zijn moeillijk te herkennen,
Wegen die vaak worden gelopen,
Hebben een pad dat zichtbaar en duidelijk is.

Bij onweer,
zijn de goden boos.
Maar als goden boos worden,
zal niemand beschutting vinden
in huizen, hutten, of de grond.

Als er een ladder naar de hemel reikt,
zou de ladder een eigenaar hebben,
die de prijs voor toegang bepaalt.

Vroeger kwam de regen van uit de grond.
Maar door ramp, kwam de regen van boven.

Vroeger, werd de mens, duizend jaar.
Maar na de ramp, werd hij honderd jaar.

Dna vormt de bouwsteen van het leven.
Maar de rangorde, de reeks waardesymbolen.
Zijn als een boodschap van woorden,
die niet door willekeur zijn betekenis krijgt,
Maar door de hand van een intelligente maker.
Zou men twee woorden wijzigen,
Is het verhaal, de boodschap al schade gedaan.

Als een mens zijn levensdoel, behaalt,
Is er vrede en voldoening.
Als een mens zijn levensdoel schaadt,
Is er ontluistering en somberheid.

Als men vriendschap, waarde geeft,
Leert men de juiste tijd ervoor te geven.

Als mens vriendschap, uitstelt,
Is er meer tijd voor wetenschap en levenstaak.

Voor een gebed voor de goden,
Is er nooit een tijd te laat.

Engelen, volgen de wil van goden,
demonen, volgen de wil van demonen.
De mens, heeft keuze wat hij doet,
En wie hij volgt.

Als water wijs is.
als zand, aarde is.
Vormen zand en water, bodem voor
voedsel. van dier tot mens.
Een land begint met zand en water
te vormen tot voedsel van haar
inwoners.

Het leven kent plicht, en vrijwilligheid.
Het ene geeft mogelijkheid van leven.
De andere kent waardering van het hart.

rust geeft;
de moedeloze moed,
de vermoeide energie,
de sombere, een lichtje.
de radeloze, wijsheid.

Een roofdier, leert men
geen gras eten.
Maar een grens, is soms
een mogelijkheid.

Door diep te duiken,
vindt men parels.
Door grote inspanning,
Verkrijgt men de prijs.
Door lang te zoeken,
verkrijgt men ervaring en wijsheid.

De ervaring verkrijgen door schade,
wordt lager geacht,
dan de ervaring aannemen en
vormen tot een bruikbare leefregel.
Voorkomen is beter dan genezen.

Bij bijzonder gelegenheden,
verkrijgt men vrienden.

bij grote rampen,
Heeft men vrienden.

Bij gunsten,
dienen vrienden zich aan.

Ieder mens zoekt,
de bedoeling van het leven.

Ieder mens,
die bedoeling vindt,
verkrijgt een gevoel van
voorbestemming.
Alles kent een maat,
een eigen plaats, duur en bedoeling.
De zon draait om onze aarde,
Om overdag handeling mogelijk te maken,
En 's nachts; de rust als voorbereiding voor de dag.
De mens heeft een maat,
een maat die door wet en regel wordt bepaald.
Het schenden van de maat; geeft ongeluk.

wijsheid
leidt vrijheid tot goedheid.

deugd
leidt ongeluk tot geluk.
en leed tot gezondheid.