Deel vijf - Wijsheid

Gezegdes deel V


De handel in dromen
vind in alle tijden plaats

Schoon schip maken,
is alle wijsheid bewaren

diamant,
krijgt waarde
door haar te slijpen.

kunst heeft waarde
in handen van de verzamelaar

brood kent waarde,
voor iedere eter.

Een bloem groeit
gestaag tot schoonheid

Woorden vinden hun bedoeling
Als zij zichtbaar wordt

men smeekt om genade
als oorlog slachtoffers maakt.

men neemt wetten aan
als men de hierarchie respecteert

in de zonneschijn
treft men de duisternis
die slinkt.

Aan kledij
ziet men levensdoel
en kenmerk van karakter.

Vereeuwigen doet men
als de waarde het leven overstijgt.

Een stad van goden
is te vinden in de
wereldwonderen.

woorden als ontwerp
kennen geen waarde
ten zij ze vorm krijgt
in materie.

Een tekening
is voor de kunstenaar
een bedoeling,
die de ziener hoopt te
ontwaren.

Bloemen vinden bewondering,
Waar goud zijn waarde vindt
in de handel.

Een mens bouwen,
doet men door het voorbeeld
van de grote maker
te evenaren.

Schilderen op groot doek,
vergt tijd en hogere kunsten.

Een werkelijkheid imiteren
kent doelen die het leven dienen.

Door een naam
kent men een vorm

Het leven kent
een intentie zowel een doel.

Kwaliteit en kwantiteit zijn
onderdeel die de waarde
en de hoeveelheid beschrijven.

Een regenbui in de zomer,
en een zonnige dag in de winter.

waardevolle zaken,
kennen vele zoekers.

Onbegrip kent,
handelen zonder betekenis.

Een mening vindt waarde
door de argumenten die
begrip vinden.

Het gesprek vindt
onderwerpen die het leven
tussen mensen delen.

Geluk laat zich beschrijven
door hen die het kennen.

Leed is voorstelbaar,
voor hen die dicht bij staan.

Eigen bloed,
gaat voor eigen belang.

De bron der mensheid,
Schenkt genade van hogerhand.

De ziel kent zijn oorsprong,
Als ze zichzelf ziet.

De mens vliegt weg op de
wieken van de wind,
en vindt door zonnestralen
de bron van warmte,
om onzichtbaar weer te keren
tot de bron.

De dood brengt wezens tot inkeer,
Maar ze missen de mond om
het uit te spreken.

Een grote erfenis,
schenkt nageslacht
voldoening.

Harmonie is de intentie
van de ziel, gezondheid is
het doel van de mens.

Een pen zonder inkt,
schenkt bedoeling aan de schrijver.
Maar tekent zij met zichtbaarheid
dan schenkt zij waarde voor de lezer.

Een ziel zoekt rust,
bij een paradijselijk oord,
ten einde de stilte te genieten.

Ziet men levenseinde,
zoekt men middelen om fouten te herzien.
En waarde te geven aan wat echt belangrijk is.

Vrienden verschijnen als men
respect draagt door het lot.

Het leven stelt een vraag,
die zij zelf beantwoordt.

Zonder zon kan men niet leven,
Zonder adem kan men niet bewegen.

Zonder hart,
kent men geen hartelijkheid.

Slimheid is afhankelijk,
van opvoeding.

Een deur die men niet ziet,
Gaat men door, zonder haar te zien.

De verbeelding schept wensen
die nog niet bestaan.

De waarde die het woord normaal draagt;
is de tijd en de plaats uitgedrukt
in het belang van het volk.

Wanneer men een donsveer vindt;
Schept het lot genoegen in
zij die het ziet.

Men zegt dat voorouders,
een nieuw begin kiezen.

Gelijkvormig is men in een leger,
gelijkwaardig is men in een samenleving.

Vertaalt men een woord in een doel,
dan kent iedereen de noodzaak.

Na een dagtaak kent men een nacht rust.
na een leven met plicht, krijgt men vrede met licht.

Voor iedere geboorte,
een heilbede.

Ieder sterven,
met dank voor het gedane.

De familieplicht
wordt door kinderen overgenomen,
zonder afwijzing, zonder onbegrip.

De samenleving verlangt samenwerking,
De ziel verlangt een spiegel.
De mens verlangt vriendschap.
Het leven kent voortleven.

Schoonheid vindt bewondering
in zij die haar herkent.

een woord zonder doel,
is als een steen aan een kerk.

Vreemdelingen kan men martelen,
maar zijn zij familie,
dan is er menselijkheid.

Iemand die niet vecht,
wordt een gewillig slachtoffer.

Status en eer,
beschermen de daden
van een mens.

Een teken van bovenmenselijkheid,
wordt in de aarde geschreven,
en tijden schenken haar bedoeling,
voor hen die haar begrijpen.

Familie kent offer
voor zij die gewaardeerd worden.

Men zoekt naar genade,
als men overwonnen is.

Een weg door de ruimte,
wordt gevonden door
de pioniers die met schip,
het ruime sop kiezen.

Het lot redt hen,
die door oorlog,
niet getekend worden.

Een blank boek zonder woorden,
wie begrijpt haar boodschap.

Bij elke wending van het roer,
is bewondering van de ziel.

Een weg door het woud,
kent een pad die men erkent
als men bij het doel aankomt.

Vriendschap met mensen,
verruilt men voor vriendschap
met goden en godinnen.

Kennis die kennis draagt,
is als een woord in twee talen.

De aarde kent een levende kern,
Zoals iedere mens een ziel draagt.

De ziel ervaart het leven,
de geest brandt haar op een lange lijn.

Pijn in het leven,
vraagt om goeddadigheid.

Liefde is de grootste raad
die nieuw leven kan dragen.

Haat en nijd,
verdwijnt waar liefde haar
oorzaak wegneemt.

Is men tevreden,
dan kent men geen kwalijk gemoed.

Het geweten,
wordt gekend als zij pijn doet.

Ieder mens bouwt een huis
van daden tot aan het einde,
Die van kostbaar goed blijven bestaan,
Tot ook de waarde in het zand verdwijnt.

Een beeld vervangt de mens.
Een schildering vervangt een boodschap.
een verhaal is het leven in een woord.

Schoonheid in verhouding,
is als een mathematische verdeling.

Cirkel en lijn,
geven vorm aan harmonie.

Een cirkel kan zowel
een punt als een bol zijn.

Klein en groot,
bestaan door de maat
waarmee men ze meet.

Zonder lichaam geen
daden.

Een levensdoel geeft men op,
als zij geen voordeel meer biedt.

Door lijden verschijnt
de noodzaak van wijsheid.

Rijkdom kent een bezitter,
en een last om te dragen.

een gilde van geleerden,
Regelen wet en regel.

Bouwen doet men,
als steen en lijm op
de bouwplaats zijn.

Hout en metaal;
onderdeel van een
sterke constructie.

In elk beroep heeft
kunst een reden om
schoonheid te tonen.

Een lied kent men door de klank,
een boek herkent men in de betekenis.
Een leven kent een bedoeling die men herkent.

De alchemie,
is een wetenschap
die het leven verlengt,
de gezondheid dient,
de mens meer waarde geeft.

Rijkdom is soms goud,
soms geld, soms kunst.
Maar altijd van waarde.

Men erkent dat dieren een ziel hebben,
Als ze liefde geven en krijgen.

In oorlog kent de traditie en cultuur
Een verzet die de oorsprong dient.

Vreemde talen,
dwingen tot overleg.

Sociale groepen,
kennen een vlag, een beeld
of een symbool.

De waarde van water in de woestijn,
spreekt tot bekendheid.
De waarde van geld in een bedrijf,
kent bij iedere werknemer een doel.
De waarde van de ziel.
Maakt van elke woestijn een oase.

Onhoorbaar zingt,
de mens zijn lied,
Zijn daden liegen niet.

Uit een beker drinkt men,
Maar in oorlog ruilt men dure bekers,
voor drinken.

De godin maat;
spreekt iedere levende recht.
Met maat wint men iedere dag
tot de eeuw de eeuwigheid vindt.

De taal van het zien,
nadert de taal van het spreken.
Door een naam te geven aan wat men ziet.
En te spreken over wat men ermee kan.

Het gebed,
is als een huis,
waar men kan verblijven
als de storm buiten woedt.

Meditatie,
is het vinden wat verloren ging,
Het doen wat ongedaan heen ging,
Het zien van het ongeziene.

In onzekerheid,
hoopt men namen te zien van grote waarde.
In zekerheid,
onthoudt en beschrijft men wat geluk en vrede geeft,
Voor de toekomst die onzeker wordt.

De ziel in dromen verhult,
schenkt verdriet als het leven harder lijkt.

Hardvochtigheid,
komt door zachtmoedigheid
tot een vriendelijke houding.

Als een kind tekent,
heeft dat een andere betekenis
dan een volwassene,
Ook als het bij beiden hetzelfde is.

Een onbekende kunstenaar,
verkrijgt veel lof,
die bij de naam van de kunstenaar,
veel minachting zou krijgen.

Wijsheid heeft geen eigenaar,
maar wel een ontdekker.
Kennis heeft een eigenaar,
En vindt men in de boeken.

Als een mens eigendom wordt,
van hogere machten,
dienen zij zichzelf door
eretekens die plaats krijgen
in de dagen die erna komen.

Als de wind de boot voortblaast,
herkent men soms niet de oorzaak
van het varen, tenzij tegenwind
de boot in gevaarlijk water brengt.

Keuze op het levenspad.
Schenkt vrede of verdriet.
Schenkt pijn of genoegen.
Schenkt rijkdom of armoede.
Keuze.

Waarheid,
als laatste woord op wijsheid.
als bewijs dat een gebeurtenis echt is.
een gevoel dat blijkt te bestaan.

Deugd,
in vrede leert men compassie.
in de jeugd leert men deugd.
zuinigheid leert men in armoede.
als het lot keert, kent men zijn weg.

Als elke letter goud waard is,
Moge dat goud dan elke letter waarde geven,
Om alle armoede en gebrek te genezen.

De bliksem schenkt energie,
aan de hoge beschaving.

Water is een middel om
te spreken tot de verre einders
van het leven.

Vrede en harmonie;
volgen op goede intenties,
gepaard met eigen inzicht.

Als elke radiostraal, een woord draagt.
hoe vol is dan onze wereld.
Als alle boeken tegelijkertijd gelezen
worden, is dat nog de helft van de
radiosfeer.