Wijze woorden

Gezegdes deel IV

Karma schenkt een nieuw leven
Maar gebrek spreekt het tegen.

De geest laten rusten
vergroot zijn kracht

woorden oorzaak van
vrede of oorlog.

hogere machten
zowel goed als slecht
bestaan als reden
van bestaan.

Wetenschap
zonder begrip
verwordt tot magie.

Aan de top bepaalt men
de gunst van de bodem

gelijkheid
schenkt vrede.

vrijheid geeft genoegen
zolang de wet geldt.

De wetenschap
kijkt kleiner
en veroorzaakt groter.

orde schenkt het oog
genoegen.

Een land bestaat
uit burgers,
die hun eigen doelen
nastreven.

Het eeuwige leven,
Verlangt men niet
als men ziek is
of gebrek kent.

Iedere gunst komt
met een prijs.

ieder oogpunt van
de waarheid
is als een facet van
een diamant.

de regenboog
richt haar pijlen
naar de sterren.

De nevelen
schenken verborgen
gunsten.

Voor een zeldzaam goed
reist men tot verre
streken.

Als men zoekt,
kent men niet het gezochte.

Een onhoorbare stem,
begeleidt iedere ziel.

Een herder hoedt
zijn schapen.

Men zoekt vrede,
bij machten die
bescherming waarmaken.

Een vloek volgt
na een misdaad
die onbestraft blijft.

een vloek in de mond
is voor hen die
haar waarde niet schatten.

in pijn en leed,
wil men de straf afkopen.

Zolang men tevreden is,
denkt men niet aan oorlog.

Zegt men dat het verleden
hoge wetenschappen kende,
dan gelooft men niet
de overblijfselen in de grond.

Zegt men in opdracht
van hogere machten te leven.
Dan kent men de gevolgen
die haar bewijzen en schragen.

is het in oorlog
nodig te liegen,
dan krijgt men in vrede
kans haar te vergoeden.

De dood volgt de
zwaarste misdaden.

Een vraag om genade
vergoedt hopelijk de schade.

Kleding bedekt onze
kwetsbaarheid,
woorden bedekken
onze daden.

In zilver ziet men zichzelf,
In goud ziet men eigen belangen.

Aan de top,
ziet men ieder die
streeft haar te bereiken.

Als geld zijn waarde verliest,
dan zoekt men andere ruilmiddelen.

Iets wat bekend is,
wordt door velen gezocht.
Iets wat niet gezien wordt,
Wordt ook niet gezocht.

De aarde schenkt voedsel,
Zolang wij willen eten.

Status zoekt men,
in ambitie, vriendschap of faam.

De Allerhoogste Heere,
wordt gezocht voor redding,
verlossing en vrede.

Denken schept wens na wens,
Maar noodzaakt de mens haar
te blijven volgen.

Het leven vult onze wereld,
gezien, ongezien, bekend en onbekend.

Van zonneschijn maakt men goud,
van de nacht maakt men rust.

Met de regen komt het groen,
Met het groen, komt het leven.
Leven schenkt doel aan wat beweegt.

De zomer verlangt vrolijkheid,
De winter schenkt een koude wereld.

Goedheid schijnt als warmte
in een kille wereld.

Wijsheid brengt vertroosting in
een wereld met onverstand.

Als men de schrik van de dood
treft. Zoekt men naar boetedoening.

Geen kerk, geen tempel, de bron
is meer dan het geziene, het bestaan.

De jeugd overtuigen van wijsheid,
is als brood geven aan iemand die
geen honger heeft.

Dwang verdwijnt als reden,
als zij niet meer wordt
gezien als mogelijkheid.

De zoekende brengt vrucht voort.
De gedwongene brengt stekels voort.

Vriendschap kent genoegen,
arbeid schenkt voldoening.

Elke dag van leven,
kent genoegen en pijn.

Een engel volgt goddelijke wil.
Een demon, kent angst voor de hel.

De kunst van het observeren,
wordt gekend door hen
die naarstig zoeken.

Een leven begint met leegte,
Om de schone lei mogelijk
te maken.

Als men tevreden is met leven,
schenkt voldoening volgende generaties.

Intensiteit schenkt waarde,
waar vorm haar waardevol maakt.

Rust is kunst,
niets doen, niets denken.

De geest komt tot rust,
wanneer het gekende wordt geschouwd.

Het moment wordt onderbroken,
door gedachtes, gewenst, ongewenst.

reizen door het verleden in herinneringen,
Door de toekomst als mogelijkheden,
in het nu vindt men de stilte van de rust.

Het loslaten van doel en wens,
schenkt vrede van tijd en leven.

Een wond of gebrek,
beiden vreest men in het leven.

pijn geeft een reden,
te vluchten.

vermijden van ongeluk,
kent verslaving van bedwelming of genot.

De wijze die zijn boodschap brengt,
Is pas van waarde als zij begrepen wordt.

Ieder volk heeft een naam voor bewustzijn,
Maar niemand heeft een definitie van
het grote ongeziene zonder de woorden
als richtingwijzer te gebruiken.

Wijsheid heeft bekendheid
met wat geluk of ongeluk brengt,
met wat vrede of oorlog brengt,
met wat voldoening of schaamte brengt.

Oorlog rechtvaardigt wapens die doden,
vrede rechtvaardigt instrumenten die levens redden.

Is men eigen doel verloren,
dan zoekt men maatschappelijke doelen.

Wijze woorden bron van deugd,
schenken genoegen die navolging
verdient.

Een wijze verlangt vrede,
Een wijze, verlangt voldoening,
Een wijze, verlangt voorspoed.
Voor zichzelf, voor al het levende.

wolken brengen regen,
de zon schenkt licht,
beiden doet leven groeien.

De steen der wijzen,
wordt gevonden in handen,
van hen die wijsheid betrachten.

De graal wordt gevonden,
in handen van hen die goddelijke wil
zoeken en dienen.

Orde brengt vrijheid.
Wet brengt rechtvaardigheid,
goedheid brengt geluk.

oorlog wordt gewonnen
door hen die haat kennen.

De grond schenkt plaats aan planten,
De hemel schenkt plaats aan vogels,
De ruimte schenkt plaats aan vele wezens.

Erger dan de dood is marteling,
Erger dan leed is kastijding.

De tong van een leider,
is oorzaak van oorlog of voorspoed.

Kent men de vrede,
dan zoekt men niet meer.

Schoonheid kent bewondering,
Deugd kent waardering.

Een zaadje wordt een boom,
een bekeerd mens zal eens vrucht dragen.

Zoals misdaad niet loont,
is een leven niet verloren.

Toehoorders verlangen verhalen,
De verteller spint ze als wol.

Spreekwoorden schenken zekerheden,
Als wijsheid wordt gewenst.

God en Godin,
vragen om hulp en bescherming,
via de mens in nood.

Een slecht leven,
kent geen goedheid,
tot bekering haar onderwijst.

Een boodschap van vrede,
kent weinig toehoorders in oorlog.