Deel drie - Wijsheid

Gezegdes deel III


In water geschreven boodschap
blijft een onbekende inhoud.
Tot water zichzelf vindt in de zon
van het leven.

Een dag zonder licht
heet een nacht.
Een nacht in zonneschijn;
is zeldzaamheid.

woorden zijn een boodschap
als de ontvanger ze begrijpt.

sneeuw brengt koude tijden
en warmte geeft licht aan
planten en dieren.

muziek is als een melodie
die eenmaal geklonken
de luisteraar verwondert.

geld heerst zonder voorkeur
Zij schenkt de bezitter
tal van gunsten.

Een cirkel heeft geen begin
en ook geen eind.
Het leven is als een lijn
van begin tot eind.

men leeft als men
beseft dat tijd verstrijkt
en om handeling vraagt.

Een doel voor mensen
is een kind te verkrijgen.
Een plicht is;
het kind tot volwassene te brengen.

wetenschap vergemakkelijkt het leven.
Geloof schenkt betekenis aan
die korte tijd.
Maar het is wijsheid die
geluk duurzaam schenkt.

Een getal;
schenkt armoede of rijkdom.
Een steen;
heeft waarde door bewondering

Als mens van de aarde verdwijnt.
Wie zal haar opvolgen.

als voedsel geen honger meer stilt.
Waarmee voeden wij ons dan.

Geluk schenken;
Geeft de gunst gelukkig te worden.

Een tijd afwachten is soms slimmer,
dan onvermoed haast hebben.

een nieuwe dag,
gaat met zonneschijn gepaard.

is een leven verloren
als zij geen voetstap nalaat.

is haat het laatste dat spreekt.
Dan is de maan die haar schijnsel
geeft.

als men geteisterd wordt door pijn.
Dan zoekt men oplossing via elke wijze.

het lichaam lijdt pijn,
De ziel kent lijden.
De mens kent beiden.

een levensplicht
schenkt het licht.

de wetenschap;
kent zich in de manier
om geluk en voorspoed te brengen.

als de tel van de tijd verdwijnt.
Hoe zal men dan de dag noemen.

De tijd openbaart zichzelf;
Ook in de reis die van begin
tot eind zich over tijden strekt.

Een reis naar verleden of toekomst.
Hoe noemt men de weg die langs beiden voert.

Familie van ons leeft ver weg,
Maar de reis zou ons bestaan
al oplossen in de oneindigheid.

Als het zand waarde krijgt,
in het gebruik als ruilmiddel.
Dan is iedere zandgraver rijk.

duikt men door het water tot
verre dieptes.
Dan is een schatkist een doel
dat gevonden wil worden.

een lichaam dient als instrument
voor de menselijke ziel.
Maar haar einde vind de ongekendheid
van de dood.

Is men geboren;
dan leert men leven.
Is men herboren;
Dan leert men anderen leven.

godsdienst;
Gaat over dienstbaarheid.

religie;
Schenkt het leven zin.

Elk leven kent tijden
van genoegen, leed en betekenis.

Wat men verloren is;
Zoekt men pas terug als men
het kwijt is.

Men wil betekenis geven aan het leven
De ene door nageslacht,
De andere door kunst of cultuur.
En ook wijsheid en religie geeft betekenis.

Wat men verafschuwt;
Wordt in andere tijden bewonderd.

De wet die navolging krijgt;
Zal het grootste deel der volkeren
de reden geven om haar te volgen.

Uit het verleden kent men helden en heiligen
Door de toekomst komt onze bevrijding tot stand.
In dit moment heeft men keuze beiden te volgen.

het pad des levens;
Kent de voetstappen van hen
die ooit liepen.

Het leven heeft een betekenis;
Die soms door ons niet wordt gevat.
Een betekenis die wanneer bekend;
De meesten moed geven verder te gaan.

Een leven verloren en verdoemd.
Wanneer zal zij verlost worden.

Een tijd van pijn;
Wanneer schenkt de heelmeester zijn genezing.

Vragen naar hogere waarheden.
Is ook accepteren dat men zelf
nog niet compleet is.

Kennis komt door kennen tot stand.
Kennen door kennis wordt kunde.

Een woord gesproken,
kent zijn boodschap,
Tot zij verdwijnt in
de nevel van de tijd.

Een ziekte;
schenkt zoeken naar
de genezing.

rijkdom;
schenkt zoeken naar
genoegen of compassie.

Soms is vriendschap
een welaangename tijd,
Maar zij kan ook beletten
een nuttige tijd te zoeken.

Zoals het weer,
zonneschijn of regen schenkt.
Zo is het leven,
Geluk en lijden komen
uit hogerhand,
soms zonder reden,
zonder bedoeling

Zoeken wordt soms beloond,
soms wordt zij geschaadt.

De hemel beloont ieder
die zich goed gedraagt.

De hel pijnigt ieder,
die zelf ook anderen pijnigde.

Genoegen, langdurig wordt geluk genoemd.
Maar kortstondig zal ze meer genot lijken.

Elke dag heeft men bij ontwaking
de keuze om het moment te blijven volgen.

Is men rijk, dan kent men de twijfel
of bezit goed besteedt wordt.

is men beroemd, dan kent men de vraag
of zij meer betekenis behoeft dan
een boodschap die geen nut kent.

Een voorwaarde voor het leven
is om uit leven voort te komen.

Een gunst van het goede;
Zet men op het goede pad.

Wijsheid; wordt bij genade
toegekend, als de prijs
betaalt wordt met haar voldoening.

Zoeken is een wetenschap
die geen boodschap ongekend laat.
En het gezochte pas aanvaardt,
als zij op de zoekende lijkt.

Ver weg is wijsheid de taal van het leven
Waarbij dicht bij ons de taal is om
handel te drijven, en meningen te verkondigen.

De wijzen volgen het goede en de deugd.
En hopen slechts op toehoorders
die waarde geven aan hun boodschap.

Van oudsher bestaan waardevolle regels.
democratie; bij de perzische koningen.
strafwet; bij de romeinen.
geschakelde regering; bij de grieken.
Maar elke tijd lijkt zij opnieuw
uitgevonden te moeten worden.

Zo lang een koning de gunst heeft;
zal hij heersen.

Er is geen oorlog die niet
door de machthebbers is gewenst.

kleur geeft de boodschap een intentie.
vorm geeft de boodschap een betekenis.
De ontvanger geeft de boodschap waarde.
Zonder kleur en vorm is er geen boodschap mogelijk.

een stem die wijsheid verkondigt.
Wanneer schenkt zij de toehoorder geluk of voorspoed.

Zou men het leven overdoen,
en drinken van de beker der vergetelheid.
Zou men dan dezelfde fouten maken?

Men kiest voor genezing,
als de ziekte lijden geeft.
Men kiest voor geluk,
als de kunde van genot geen genoegen meer geeft.

Een zachte heelmeester,
zal genezing brengen als
wetenschap of wijsheid haar bron is.

Is men het leven moe,
dan helpt slechts anderen te helpen.

is men de taak van het leven moe;
Zoek dan naar een taak van hogere krachten.
Een instrument is waardig een taak te volvoeren.

Dromen over mooie tijden;
Dat doet men alleen zonder de schoonheid
van de huidige tijd.

Dromen over genezing en verlossing,
Men hoopt slechts op genezing.
Men hoopt slechts op een verlosser.

Zoals zout in de zee ligt
te wachten tot een arbeider haar delft.
Zo ligt geluk te wachten in de tijd
om iedere zoekende naar wijsheid te vinden.

Met licht tekent men boodschappen.
Maar de ziener schenkt waarde aan
wat getekend is.

De ziel leeft op door licht en warmte.
Het lichaam leeft op bij gezondheid en vrede.
De aarde leeft op bij goedheid en wijsheid.

Als het oordeel komt;
Zou men willen leven of sterven.

Verdient een zuigeling;
De dood als zij gebrek draagt.

Is er voor de mens;
een recht op hulp,
Of reddeloos verloren.