Spreekwoorden

Oog voor Waarheid

Het kwade pad
Als mensen, door het lot, of verkeerde vrienden op het kwade pad zijn;
Als het leven alleen nog geleefd kan worden met een duistere kant.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Als je van een drankje houdt
Sommige mensen; door gewoonte, door het aanleren in de jeugd,
of bij grote problemen kiezen voor alcoholische dranken om
ermee om te gaan.
Drank maakt meer kapot dan je lief is

Genezing door voorkomen
Soms hebben mensen wel eens de vraag,
waarom heb ik dat gedaan, en hoe kom ik er weer van af.
Mensen die gokverslaafd zijn, sigaretten roken,
alcohol of iets sterkers.
Ze geven zichzelf de schuld dat ze niet opgewassen zijn
tegen een verslaving.
Voor kinderen ofjongeren is het een goede les om serieus te nemen.
Immers je kan beter voorkomen dan genezen.
Als je als kind en jongere van alcohol en middelen afblijft,
Hoef je later niet te vechten tegen een verslaving
die voor jezelf of anderen problemen oplevert.
Iets dat je niet kent, hoef je ook niet bang voor te zijn.
Het is vaak het idee of het gevoel dat gebruik van bijvoorbeeld alcohol of drugs
geeft dat in de toekomst de zwakte oplevert.
Als je niet weet hoe het voelt, kan je ook geen dwingend verlangen ernaar krijgen
Als je er nooit mee begonnen bent, hoef je er ook nooit mee te stoppen.
Wat niet weet, wat niet deert

Slapeloosheid
Ieder mens heeft er wel mee te maken in het leven.
Je hebt het zo druk, dat je 's nachts ligt te piekeren.
Je voelt gestressed, emotioneel niet in ruste.

Toch zeggen ze; Als het nacht is, blijf in je bed liggen.
Want ook al slaap je niet, je rust toch.

Iedere minuut die je toch in je bed blijft liggen,
draagt toch bij aan het herstel van je lichaam.
zie het maar zo; als een lichaam niets te doen heeft,
Gaat het in het hele lichaam emoties verwerken,
lichaamsdelen ontspannen.
Ook al slaap je niet, je rust toch

De mens wikt, god beschikt.
Door het leven heen, is het een doel om iets bereiken.
Je wilt rijk worden, je wilt beroemd worden,
een aardige of mooie partner ontmoeten en een gezin beginnen.
Een nieuwe baan.

Toch in tijden waarin we moeillijkheden tegenkomen,
dan is het de vraag, welke keuze moet ik maken,
Linksom of rechtsom.
Zo kan je wikken en wegen. Keuzes van alle kanten bekijken.
Als troost is het dan om te erkennen ,
dat niet alles in onze handen is.
De toekomst niet door ons bepaald wordt.
De mens wikt, God beschiktWaar je je aandacht op richt, wordt groter, komt dichterbij
Het beste voorbeeld is wel; een film die je op tv ziet,
en het onderwerp blijft in je hoofd maar om aandacht vragen.

Je richt je aandacht op een bepaald onderwerp, soms
ook zonder te beseffen wat het inhoudt.

Als je op tv, enge films ziet;
kan je overdag last hebben van angst-buien.

Maar ook op andere gebieden werkt het zo.
Zorg dus dat je je aandacht niet richt,
als je de keuze hebt, op onderwerpen waarvan je weet
dat ze je schade doen, je op een verkeerd pad zetten.
Of je dat resultaat niet wilt hebben.

Natuurlijk soms hoort het bij je baan of je functie
in de samenleving.
Een politie agent kan zijn ogen niet sluiten voor het
geen hij tegen vecht, voor werkt.
Je aandacht, Schept voor een deel je toekomst


Het Universum; Creatiespiegel

Op de wereld leven talrijke mensen en dieren.
Al die mensen hebben een eigen doel, een eigen verlangen.
Die mensen werken of streven ernaar om het te behalen.

In het universum zijn talloze vormen van bewustzijn,
die allemaal een eigen taak en plicht hebben.
Soms heet het dat het universum naar elke roep reageert.

Een roep om veiligheid brengt je op een ander pad.
Een roep om een bepaalde droom in het leven te verwerkelijken, zet je ertoe aan.

Het universum heeft een creatiespiegel.
Alles dat je zichtbaar maakt van je eigen doel, je eigen verlangen,
Krijgt vorm door medewerking van het universum.

Geen kwalijke krachten, Geen demonen.
Een vorm van bewustzijn dat licht schenkt op ieder doel.
Wil je ook iets bereiken in het leven.

Geef licht aan wat je wil.
Licht op je wensen, idealen, droomfunctie.
Geef er licht en vorm aan,
door het te beschrijven.
Door het uit te beelden.
door het in woorden te vangen.

Alles dat op die wijze zichtbaar wordt voor het universum;
Verkrijgt hulp van het universum
Het universele; geeft nut aan het gevraagde


wat je zaait zal je oogsten

Een spreekwoord die veel zegt over wie je zelf kan zijn,
wieje bent en wat de gevolgen zijn van wat je doet.
Doe je veel aan goede dingen, heb je kans dat goede dingen ook
jegens jou zullen gebeuren.
En is het dat het niet gebeurt dan kan je het als een soort karma zien
Dat je na je leven de beloning of straf krijgt voor wat je tijdens je leven hebt gedaan.
Wat je zaait zal je oogsten


Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

Als morele daad, als een oordeel over een misdrijf.
Niet bewezen door logica maar wel een spreekwoord.
Het kan veel leed voorkomen als het serieus wordt genomen
In de middeleeuwen waren spreekwoorden de vorm van
volkswijsheid.

als mensen ander in een hinderlaag lokken,
letterlijk of figuurlijk, dan zegt dit spreekwoord,
Dat het kwade dat je een ander wilt aandoen,
er wederkerig voor zorgt dat je zelf het slachtoffer
ervan wordt.

Voor mensen een waarschuwing,
dat als je op een sluwe manier iemand
kwaad wilt doen, het op jezelf terugslaat.

Een kuil waar je zelf in valt, als je het voor een ander hebt gegraven.