Solar influence

Vertaling van een Zonnekracht


De zon in ons leven.
De straling aan de dag.
De warmte die ons doet bewegen.

De zon in ons leven; is toch het licht van bewustzijn.
De straling is het daglicht die ons kennis van handelen geeft.
De warmte die spijsvertering mogelijk maakt.

De zonnekracht werkt op veel gebieden.
Het leven dat vorm krijgt door de regelmaat van dag en nacht.
Het leven dat op aarde groeit als plant, boom en wortel.
Het leven dat dagelijks de dagen aftelt tot het einde.

De zon is een essentie in ons leven zoals bij vissen het water
het medium is dat het laat bewegen.

De zon is ons mensheid niet vreemd.
Als wij tussen sterren reizen,
is de eerste vereiste dat een zon, dagelijks warmte biedt.
Is de tweede vereiste dat er een ecologie aanwezig is die voedsel verschaft.
Is de derde vereiste dat er een energiebron is, die terugreizen mogelijk maakt.

Zwaartekracht kent eigenschappen die de status ervan laat zien.
Een volk dat met behulp van elektronica, wetenschap, techniek zich als kleding tooit,
zal minder spiermassa hebben, in verhouding grotere hersenen (de schors)
en zal niet altijd afhankelijk zijn van rauw of primitief voedsel.
Waardoor het gebit minder grootte zal hebben, geen scheurkiezen, minder kauwkiezen.
Waardoor de spijsvertering minder ruimte inneemt omdat voedsel al voorbehandelt is..

Zo is een menselijke vorm die voedsel kan bereiden minder afhankelijk dan dieren zijn.
Dieren scheuren vlees aan stukken, kauwen de dag op planten.
Mensen koken, bakken, bereiden voedsel.
In vergelijking daarmee is een hogere soort dus minder afhankelijk van primitieve voedsel en bereiding.

Te bedenken als zwaartekracht op lokaal gebied ontheven kan worden,
zouden menselijke lichamen niet meer veel spiermassa hoeven hebben om te bewegen.

Waardoor dunnere mensen zullen ontstaan.

De zon die ons leven geeft;
Schenkt ons de wijsheid van de seizoenen.
Schenkt ons de wijsheid die in onze oorsprong rust.
Schenkt ons de wijsheid om het dag licht te aanvaarden.

De zon die een kern is die in alle richtingen energie uitstraalt.
Onze mensheid die een kern van bewustzijn kent,
maar energie via de krachtlijnen ons lichaam laat besturen.

Waarbij verlichte mensen, als een straling uit hun ogen, een helder licht schijnen.
Waarbij verlichte mensen, als een straling een aureool hebben.
Die in tijden van religieuze overlevering in het schilderen ontstaat als
de kracht van een verlichte geest.

In de primtieve tijden van de mensheid,
was er een tweedeling;
De ene aanbad de zon, die de bron van het leven was.
De tweede aanbad de maan, die het hoofd verwarmde,
en het hard deed afkoelen.

De maan die via de geest, mensen kennis verschafde.
De maan die via het denken, de berekening uitvoerde van voordeel tot status.

De zon die via de ziel, de cultuur en de traditie voedde.
De zon die via de mens uitwerkte tot een warm gemoed, en een warme persoonlijkheid.

De zon en de maan, twee delen van het hemels aanwezig zijn van sterren, planeten en hemellichamen.