Wijze woorden

Gezegdes deel II

Waar de maan zilver is,
is de zon het goud.

Waar het dier wordt gevoed door melk,
zo is al het levende met water doordrongen.

zand en water geven vruchtbaar aarde.
aarde en licht schenken voedsel,
het bewegende voedt zich met wat
de aarde voortbrengt.

woorden zijn als een weldaad,
als ze de harmonie dienen.
Maar jagen schrik aan,
als geweld de boodschap is.

ieder levend wezen schept geluid,
maar niet ieder wezen schept
een boodschap van woorden.

als het eeuwige geheim,
ontbloot wordt,
wordt de eeuwigheid geboren.

Als de zon de bron der zielen is.
en de maan de bron van de geest.
is de aarde de bron van het lichaam.

zoeternijen proeven,
schenkt het genot van de smaak.
Maar bitterheid,
schenkt een tijd van lijden.

het doel van leven,
is onhoorbaar als woord gevonden.

het nut van het leven,
is door daden gevonden.

meer dan genot is geluk
als reden van leven.

De gunst van heersers,
doet velen werken.

Zoeken van het ongevondene,
is als het vinden van het onvindbare.

de orde maakt gebruik van regel en wet,
Maar de wanorde schept chaos en wetteloosheid.

het doel vindt men in het leven,
door te zoeken van wat mist in de wereld.

beloont men met goud,
dan zijn velen bereidt te werken.
beloont men met stro,
dan zijn velen die betere dingen zoeken.

geld wordt gemaakt met de hoogte van wetenschappen,
maar goud is van oorsprong een zuiver goed,
dat zijn waarde intrinsiek behoudt.

In de jeugd denkt men eeuwig te leven,
in de ouderdom telt men de dagen die komen.

Aan kledij herkent men de drager.
Aan geld herkent men de rijkdom.
Aan geluk herkent men de deugd.

in de nood van het leven,
vindt men bronnen die redden.

In de nood rechtvaardigt,
elk instrument de redding.

de gedachte vereeuwigd door het penseel,
schenkt de kunstenaar zijn betekenis.

Het schilderij toont verre beeltenissen,
van verleden en toekomst.
Maar een van beide herkent men pas
bij het onstaan ervan.

In voorspoed heeft men vrienden,
In tegenslag kent men lotgenoten.

Door bewustzijn groeit de welvaart,
Maar in geweld eindigt iedere samenleving.

levenspijn is vaak een oorzaak,
voor het scheppen van leed voor anderen.

De duivel beloont met rijkdom en macht
Maar de kosten zijn pijn, leed en ongeluk.

In de jeugd is zonde een kleine stap,
Maar in de ouderdom spijt men iedere misstap.

Als een klok wordt ieder leven geboren,
met de dag van de dood, wordt ieder leven teruggebracht.

Een tijd van pijn,
zuivert het hart van zonde.

opvoeding geeft het doel
voor beginnend leven,
tot verstand haar zelf draagt.

in het verre verleden werd welvaart
gebracht door techniek die wij
niet bevatten, maar toch
ligt zij in de aarde begraven.

een relatie en kinderen,
scheppen een leven lang plichten.

Een relatie schenkt zoete vruchten
Maar stekels zijn de bescherming
van de boom die ze draagt.

elke korrel suiker,
is als een genot voor de mond.
elke wijze woorden spreuk,
is als een geluk voor het hart.

Zoals cellen niet weten
in een lichaam te zijn,
zo weten mensen niet,
in welke orde ze zijn opgenomen.

bij leed en pijn,
streven mensen naar vrede.
Bij genot en rijkdom,
streven mensen naar macht en roem.

is geld voor iedereen gelijk,
dan koopt niemand meer goud met geld.

Tijd herkent men van dag tot dag,
van week tot week, van maand tot maand.
Het leven kent begin tot eind.
Maar meer dan een leven bevat men niet
in de tijd.

in de duisternis wordt licht geboren.
in licht wordt wijsheid geboren.
Dooft het licht dan wordt het koud en donker.

Door het leven komt men tot het doel,
dat eerder niet werd ingezien.

in het zand blijft de reiziger ongezien,
Maar in een stad of dorp,
herkent iedereen een onbekende reiziger.

Gastvrijheid, geeft voedsel aan de vreemde,
Maar bij oorlog is iedere vreemde een last.

een goed leven schenkt leven aan goedheid.
Een verloren leven, is een last voor het leven.

Als het leven een dagelijkse plicht is,
dan zoekt men een plaats voor het licht.

De heerser der tijden,
schenkt het leven na gunst.
De heerser der tijden,
neemt wat hij geeft na verloop weer terug.

De tijden kennen wijsheden,
die in een moment kunnen bestaan.
En als bron de eeuwigheid schenken.

De tijden hebben een onnoembare
schoonheid die woorden niet vatten.
Een onnoembare wijsheid
die een beeltenis niet doet vatten.

Een dag geluk doet een leven
van pijn en lijden tot goedheid komen.

Een geliefde verliezen,
doet leed en geweld ontstaan.
Maar de schade vergoeden
doet alleen een macht
die het leven overstijgt.

Ieder mens zoekt een goede bron.
De ene vindt een wetenschappelijk vinding,
een ander vindt een baan met medeleven.
Een derde zoekt zijn heil in het schrijverschap.
Een goede bron, vindt zijn instrument.

Na een leven,
kan men de gedane daden schenken aan de aarde,
of als karma en levenstegoed meenemen naar
de bron van het hogere leven.

Voor de geboorte, als ziel,
wordt het leven soms gepland of vastgelegd.
Maar de genade komt door het plan,
in het leven te vinden, en het leven zijn doel te geven.
Een doel zonder woorden, Een doel zonder beeld.

Iedere ziel heeft een levenstaak,
Maar de hogere machten, kennen de genade,
die te mogen overstijgen.

Als rijkdom geluk vindt,
is geld geen bezit.

karakter is in de jeugd verworven.
een mens verwerft zijn roem tijdens het leven.
wijsheid schenkt vrucht in de ouderdom.

Zoals er in het heelal
volkeren een plaats hebben,
Zo heeft de aarde een plaats
in ons zonnestelsel.

Tijd wordt begrensd,
in woord en teken.
De mens wordt begrensd,
bij geboorte en dood.

Zonder verlangen naar loon of gunst,
is het leven zonder eigenbelang.

Een leven ten gunste de wereld,
door goedheid, wijsheid of deugd.
is loon een nederig deel in voortbestaan.