Wijsheid

Facebook Artikelen

Wijsheid kent woorden die gevormd worden
tot een boodschap die zijn waarde verkrijgt.
Een kleine greep uit woorden die op facebook hebben gestaan. Artikelen ook van mijn hand.

Inhoudsopgave:

2018
12 Januari(a) -Opvoeding voorkomt problemen
12 Januari(b) -Enkele wijsheden
10 Januari - samenstelling door de levensarchitect
8 Januari - Geld en keerzijde

2017
30 November - Geld als belang van rijkdom
14 Juni - Wijsheid in het leven
8 Juni - Geluk als altijddurend
25 Januari(a) - Waarde van het leven
25 Januari(b) - De pen als instrument
19 Januari - Hemel als koninkrijk
18 Januari - Ethiek van strafoplegging
16 Januari - Wat is geluk

2016
29 Juli - Het leven als gevecht
28 Juli - De dag als onderdeel van levenArtikel 12 Januari 2018
Kinderen tot aan de volwassen leeftijd, hebben bewondering voor anderen.
Soms gebaseerd op het gevoel dat ze stoer zijn, er knap uitzien, of een bepaalde mening aanhangen.

Toch is het altijd goed,
Stoer zijn en dat uitdragen door bijvoorbeeld roken of alcohol.
als voorbeeld.

Het lijkt bewonderingswaardig, maar als je er langer bij stil blijft staan,
meningen uitzoekt, de waaroms en hoe en waarvoors. De tegens en de voordelen.
Dan is stoerzijn, niet altijd ten dienste van je gezondheid of toekomstig geluk.
Rokers of drinkers, gezondheid taant snel en het gevoel van lichamelijk welbevinden kan in korte tijd snel verminderen.
Achteraf zijn mensen soms ongelukkig met wat ze in het verleden hebben gedaan.
Een vijftigjarige die door drankmisbruik in het ziekenhuis eindigt met een zieke lever,
een dertigarige drugsliefhebber die zijn leven niet meer in vrijheid heeft.
Als je gedrag overneemt van vrienden, voorbeelden die je bewondert.
Gedrag overnemen. Zoek eerst uit of het wel voordelen heeft,
meer voordelen dan de dag dat je meedoet.
Meedoen is misschien voor een dag het gevoel dat je erbij hoort.
Maar als het over tien jaar, meer dan 100 dagen het gevoel geeft dat je er niet meer bijhoort.
Welke keuze neem je dan,

Geluk gaat vaak over keuzes die al in de jeugd zijn genomen.
Zoals op school je best doen, niet stoer, maar dan heb je later die droombaan waar iedereen je om benijdt.
Keuzes in de jeugd, zoals je persoonlijkheid of karakter verbeteren, Brengt je later op allerlei goede plekken.
De jeugd moet zichzelf kunnen zijn, maar heeft recht op informatie over waar ze doen, wie ze zijn, waar ze aan beginnen

Artikel 12 Januari 2018 nr 2

Elke keuze die je maakt,
elke richting die je opgaat.

Soms zou goede raad duur zijn,
maar een goede keuze maak je door:

Wat is wijsheid,
Wordt deze wereld er beter van.

zijn er meer mensen die ermee geholpen zijn
dan er schade door lijden.

Als ik de keuze een dag uitstel,
kost dat veel geld of levert het een nadeel op.

Soms is het voorleggen aan iemand
die je kent; ook al een verbetering.

Ben je religieus, vraag je af wat engelen of heiligen zouden doen.

Als de keuze invloed op anderen heeft,
zouden die er blij mee zijn, of is het
noodzaak voor hen dat die keuze zo wordt gemaakt.

Tijd is geld, maar een beetje rust, levert
meer geluk op dan het kost.

Rust geneest veel,
maar de tijd ervoor nemen is vaak
het lastige.

kan je 's nachts niet slapen,
ook al slaap je niet, je rust toch.

De tijd heelt alle wonden,
ook als je ingrijpende daden verricht.

Als je aan het einde van je leven bent,
herinner je alle goede dingen die je gedaan hebt,
anders raak je verbitterd.

Als je na je leven je lichaam kwijt bent,
Kun je zonder levensangst uitrusten,
immers je hoeft niet je lichaam ten koste
van alles te onderhouden.
Zie het als een vakantie zonder plichten.

Artikel 10 Januari 2018 nr 1

Als zand een computer vormt,
Hoeveel computers kunnen er bestaan.
De samenstelling is niet belangrijk,
maar de vorm en de structuur.

Het menselijke lichaam is in totaal
een euro voor alle materialen,
Maar als vorm is het miljoenen waard.

Een mens, is rijk door de vorm en
vormt een instrument
dat door wat het doet, waarde krijgt.

Een computer;
heeft als samenstelling maar enkele euro's
aan materiaal,
Maar in de winkel wordt het voor het
veelvoudige verkocht.

Het ontwerp, de vorming, en
het activeren van de uitvoerende functie.
Wordt bepaald door 'de schepper'

De schepper die zijn wijsheid legt
in het ontwerp.

aan de creatie, herkent men de creator.
Aan de creatie, herkent men de maker/schepper
.
Zoek dus niet waar het van gemaakt is,
Maar hoe het van waarde is door het maken.

Een mens die waarde aan de samenleving geeft,
zoekt niet naar woorden,
Maar naar de bedoeling.

Een mens die waarde aan de samenleving geeft,
zoekt niet naar rijkdom,
Maar hoe zij van waarde is.

rijkdom besteden;
Aan wat belangrijk is voor de samenleving,
Is beter als rijkdom verkrijgen,
en besteden aan wat jij zelf belangrijk vindt.

Geld maakt gelukkig, als je er
niet te veel of te weinig van hebt.

Rijkdom maakt gelukkig,
als je het kan delen met anderen.
anderen die er ook waarde aan hechten.

Vrienden maak je het beste door
je rijkdom te delen met de allerarmsten.
Zij zullen dan je beste vrienden zijn.

Artikel 8 Januari 2018 nr 1

geld is een waardesymbool dat emotie en compassie tegenwerkt,
immers als iemand diep lijdt, is het de vraag kan de genezing betaalt worden.
als iemand rijk is; zijn er een hoop volgelingen.

Stel je voor zonder geld:
medelijden leidt tot ziekenzorg,
en iemand die inhalig is, krijgt een reprimande.

Stel je voor dat iedereen geld gratis krijgt,
dan zou alleen dat van waarde is voor de mens
in de samenleving bestaan.

Artikel 30 november 2017

Als geld zijn waarde verliest, wat gebeurt er dan met iedereen die er iets van bezit.
Als de computer zijn waarde verliest, wat gebeurt er dan met alle online communicatie.

Geld is belangrijk voor hen die er veel van bezitten.
De computer is belangrijk voor hen die er goed mee om kunnen gaan.
Diezelfde vraag over voedsel of huizen heeft een andere betekenis,
die je beter niet kan vragen aan al die mensen die een woning bezitten, of dagelijks eten.
Een petitie voor de betere verdeling van geld,
zou een begin zijn van een betere samenleving.

Artikel 14 juni 2017

Wanneer het oog schoonheid ziet,
Wanneer het oor muziek hoort,
Wanneer de ziel liefde ervaart.

Dan is geluk een moment van vrede.
Niet door aanwezigheid,
Maar door afwezigheid.
van Pijn, van Leed, van Ongeluk.

Wanneer het moment de tijd bepaalt.
Wanneer het doel zonder streven wordt behaald.
Wanneer het zoeken het gevondene schenkt.

Dan is de mens, de weg naar volmaaktheid.
Dan is de mens, de zoektocht van de Kenner.

Ken de werkelijkheid als daglicht,
Ken de werkelijkheid als natuur.

Als gedachten vervliegen,
Als dromen uitgedoofd zijn,
Dan is het moment geboren.
Van Zien, door Zien.
Van Horen, door Horen.

Een leven, is gevonden,
door het leven, in het moment te leven.

Een ziel is ontstaan
door de zoektocht naar zijn bron.
Door de bron tot het doel.

Geen mens kan het laatste antwoord,
gezocht, benoemen.

Geen mens kan het laatste doel,
vinden zonder zoeken.

Maar vind men het uiteindelijke,
zonder woorden, maar met besef.

Besef, van eerbied voor het doel.
Besef, van schoonheid zonder vorm,
Besef van muziek zonder lied.
Besef van de ziel, Waar woorden slechts
beschrijven, wat het hart voelt.

Een manier om het gezochte te verkrijgen,
is om de Schepper van dat doel,
te vragen zich te verwerkelijken.
In dit leven, of dat hierna.
Van mijzelf of van een ander.

Waar het schone, ware en deugdzame ontstaat.
Is als een fontein in de woestijn.

Veel zijn er die komen drinken,
Van water dat zoet smaakt,

naar de smaak van struiken vol vruchten. naar de smaak van hout dat bij een kampvuur warmte geeft.

Artikel 8 juni 2017

Wanneer de dag in de nacht verdwijnt.
Wanneer de dag tot donkerheid vervalt.

De dag, als licht van leven.
De nacht, als rust van inspanning.

Zijn er dagen die eeuwig duren.
Zijn er nachten zonder einde.

Wanneer het leven voltooid is,
een avond van voldoening.

Wanneer het leven gebroken wordt,
Met een moment van angst en vrees.

Iedereen wenst lang te leven,
Als dagen met zonneschijn geluk schenken.

Iedereen wenst het einde te beleven,
Als de dagen zonder licht tot ongeluk resulteren.

Wanneer mensen gelukkig zijn,
Mag het moment eeuwig duren.

Wanneer mensen lijden,
Moet het moment voorbijgaan.

Wij hebben niet in de hand,
wanneer geluk zal schijnen,
Of ongeluk zal breken.

Soms noemen wij het lot, karma,
soms noemen wij het lot, geluk hebben.

Maar buiten onze invloed kunnen wij
de zon niet ontsteken,
of de maan van de nacht het zonlicht verbleken.

Iedereen hoopt op een goed en gelukkig leven,
Maar of we die ontvangen, is niet onze eigen
gave. maar een genade.

Artikel 25 januari 2017

atomen in zand geschreven
neuronen die intelligentie drijven
elektronen die gemak doet verblijven
straling die zicht geeft en licht brengt.
moleculen die werelden vullen met materie

bewustzijn die licht geeft aan ervaring.
zonlicht die vorm geeft aan het waargenomene
maanlicht die in het duister doet lopen

Schenk licht aan leven en lichaam
aan het leven door ook in de toekomst een
leven aan de aarde te schenken.
lichaam door in het nu gezondheid te zoeken.

Een leven begint in eenvoud,
Een leven sterft na een veelvoud aan ervaringen.

Een lichaam begint als klein en hulploos wezen,
Een lichaam eindigt met inzicht in het ware,
een inzicht die de toekomst van een kans tot leven voorziet.

Leven is lichaam met bewustzijn.
Lichaam is samengesteld uit materie,
die op de planeet overal voorkomt.
Maar bewustzijn komt slechts van de wezens die ervoor waren.
die een licht van bewustzijn doorgaven aan het nieuwe leven.

Leven is meer waard als goud.
lichaam is meer waard als zilver.
Immers leven kan goud verzamelen,
Maar goud maakt geen leven zonder menselijke hulp.
zilver kan geen lichamen scheppen,
maar betaalt voor haar in duizendvoud

Artikel 25 Januari 2017 nr 2

Een lijn door een pen getrokken,
schenkt een herinnering aan het papier.
Een lijn eropvolgend schenkt een ervaring voor de toekomst.
Een inzicht gevat in symbolen, schenkt een dag in de toekomst een glans.
Een dag van geluk, wordt door dezelfde inkt getekend, als de dag van ongeluk.

De lijn die op papier komt, heeft waarde die tot op een moment in de toekomst, gelezen en gezien wordt.

De pen die schrijft, kent de hand van de auteur,
maar schrijft alleen volgens zijn beweging.

De pen in handen van belangrijke lieden maken verschil tussen gunsteling en benadeling.

De pen in handen van armoedigen, kennen geen belangrijke daden, kennen geen dure woorden.

De pen die bijzondere inzichten optekent voor later,
zal ooit geroemd worden.

De pen die door goden wordt bewogen, zijn als inkt die leven geven.

De pen die door heiligen wordt bewogen, zijn als ruimte die ruimte scheppen voor later.

Een pen, is te koop voor een klein bedrag, maar wat ermee geschreven wordt,
kent maar een auteur, en maar een moment.

Een bijzonder moment.
Een pen die schrijft.

Artikel 19 januari 2017

Als we de religies geloven;
zou de wereld een station zijn waar mensen uit de hemel neerdalen en mensen uit de hel opstijgen.
Alleen weten wij niet wat de toegangsprijs is.

Als de hemel zou bestaan; Hoe kunnen mensen die geen taal kennen dat kunnen leren om het te bereiken.

Als de hel zou bestaan; Waarom zouden mensen die geen wijsheid kennen
dan wel ertoe moeten gaan als ze nooit de kans op kennis erover hebben opgedaan.

Is het leven een leerschool, of is het louter fictie alle verhalen over hemel en hel.

De hemel, waar alles vredig en kalm is.
De hel waar angst regeert en eigenbelang of egoisme de motor is van het leven.

Als je een religie erkent, schenkt het dan zijn gunsten aan jou?

Als je een religie navolgt, geeft het dan zijn kennis aan jou?

Artikel 18 januari 2017

Als je met een stuk gezondheid zou kunnen ruilen voor een bedrag aan geld of edelstenen zou je dat doen?

Als je een ziekte zou kunnen kiezen met als tegenprestatie een maandelijks inkomen zou je daarmee instemmen?

Als je heel rijk zou zijn, en de helft zou moeten inleveren om lichamelijk gezond te worden, zou je dat willen?

Als je een griep zou willen doorstaan om een jaar lang elke maand 100 Euro extra te krijgen zou je dat doen?

Zou je instemmen met een pijn straf als je een misdrijf zou hebben gepleegd zou je dat doen?

Zou je instemmen met pijn als middel ter correctie, bijvoorbeeld kinderen die op jeugdige leeftijd crimineel worden.
Hoe hoog zou de pijn mogen zijn als de statistieken uitwijzen dat het afdoende werkt?
Zou je ervoor kiezen om misdadigers een pijnstraf te geven inplaats van een tijd in een gevangenis?

Zou het on-ethisch zijn om pijn toe te brengen aan hen die anderen datzelfde of erger doen?

Mag een straf permanente schade mogen toebrengen?

Zou je een misdadiger die je geliefden kwaad doet, vergeven, een gevangenisstraf eisen, of wraak willen nemen.

Dit betekent niet dat ik in de politiek voor zou stemmen als pijnstraffen als legitieme strafwetgeving wordt gezien.

Dit betekent niet dat pijnstraf ehtisch toelaatbaar is.

Dit betekent niet dat de huidige strafwetgeving niet goed of niet correct of niet toegestaan zou zijn.

Dit is een stelling of mogelijke stelregel zijn om te overwegen.
Waar ligt de grens. De grens voor ieder lid van de samenleving om veilig te mogen of kunnen zijn,
en in hoeverre anderen die niet de regels volgen zouden mogen worden beperkt in hun vrijheid of handelsvrijheid.

Artikel 16 januari 2017

Als zand van dromenstof is gemaakt, hoeveel dromen liggen er onder onze voeten.

Als water het element is die materie verbindt, hoeveel huizen dragen water.

Als geluk is gemaakt van leven en leven. Hoeveel levens zijn er nodig om geluk te maken.

Geluk tussen twee mensen, als een paar die elkaar aanvult.
Geluk tussen mensen, in een bedrijf, in een sociale groep,
in een land of over de hele wereld. Hoeveel is nodig om geluk te schenken/
Hoeveel geluk is afhankelijk van het recht iets jouw eigendom te noemen.

Hoeveel geluk is afhankelijk van geven aan elkaar, geven om elkaar
.
Geluk is een gevoel, dat het leven betekenis schenkt aan jezelf, aan anderen maar ook waar het tekort kent.

Geluk is ongrijpbaar. Soms als een glimp zichtbaar maar dan weer verdwijnend in een moment dat je ernaar terugverlangt.

Geluk schenkt geluk, maar welke grondoorzaak, welke eerste daad was de oorsprong van al het geluk.

Is geluk met een naam af te dwingen als een toverspreuk die elke tovenaar geluk laat vinden.

Geluk kent geen tijd, geen plaats, anders was er een alleenrecht,
en was het duidelijk waar de bron van het geluk zijn water schenkt aan de dorstige.

Geluk. Leven kent beiden, geluk en ongeluk.
Maar een moment geluk schenkt een lampje dat bij zicht tot in verre tijden,
verre landen een richtingaanwijzer is voor ieder die ernaar verlangt.

Ongeluk, moge het uitdoven in het zicht van geluk.
Ongeluk, schenk ons de kracht om het goede te bedoelen.
Het goede als bron van energie die alles samenbrengt.
Alles samenbrengt met een oogmerk.
Een oogmerk dat ieders doel in zich opneemt en licht schenkt.

Geluk, als het zand dat dromen vult. dromen over geluk.

Artikel 29 juli 2016

Als iedereen vecht om rijk te worden, goud te vergaren.
Schenkt het dan geluk om te vechten voor iets waar je niet de enige gegadigde voor bent.

Alles wat door competitie bepaald wordt, heeft het betekenis.
Of is het doel zelf betwijfelbaar.

Veel koningen zijn gestorven door landen te annexeren.
Veel criminelen zijn door zorgen gekweld door de gedachte dat hun handelswaar hen tot de dood leidt.

Waar mensen vechten is er zowel voor als nadeel.
Waar mensen vechten is er maar een of enkelen die er baat bij hebben.

Vroegere wijze mensen zeiden,
Als je tevreden bent met wat je hebt, wat je op makkelijke manier kan verkrijgen
. Is verreweg meer waard als het gevecht aangaan en een onzekere toekomst te hebben.

Als leven, vechten wordt. is alleen de prijs winnen gelukbrengend.
Als leven, de aandacht geeft aan alles dat nodig is,
dan wordt leven een soort van spoor van zilver dat de weg en het licht vanuit zichzelf toont.

Competitie om de prijs te winnen. Wat betekent het om een prijs na te jagen.
Als je er niet van kunt genieten, of het weer kwijt raakt.

Artikel28 juli 2016

Een wijze raadgeving van ouderen:
Leef alsof je eerste en laatste dag op dit moment voltrekt,schenk je aandacht aan het leven.
Schenk je goede intentie aan ieder die je ontmoet, schenk je compassie aan iedere die je ziet lijden.

Een wijze raadgeving van de rijken:

Leef iedere dag als onderdeel van je doel: rijk worden.
Leef iedere dag om anderen te overwinnen opdat je de enige bent die overwint.
Leef elke dag om rijk te worden en schroom niet om vijanden te maken en anderen leed te geven.
Leef iedere dag en ben de beste.

Een wijze raadgeving: Vertrouw niet op uiterlijk of het een idool is een ster of een strongman.

Een wijze raadgeving: Geluk delen schept geluk.
Een wijze raadgeving: Geluk voor anderen mogelijk maken.
Uiteindelijk een keuze tussen goed en kwaad.
Uiteindelijk een keuze tussen wijsheid of eigenbelang.

Een keuze? Waar sta jij?