Leer der Essenen

Voortijdse Klooster-orde


We kennen allen de verhalen over de christenen uit de begintijd.
Ze leefden in leefgemeenschappen en deelden al hun bezit met elkaar.

Ze kwamen op voor armoedigen, doodzieken en allerlei gebrekkige mensen.
Ze onderwezen een wijsheidsleer om mensen te overtuigen dat het leven
een vorm van orde kent die door geboden kans op geluk of ongeluk kent.

De Jezus-orde waren mensen die door brieven van hun leidende figuren
moed kregen om hun leven ten dienste te stellen.

Ze voorzagen in allerlei gebieden mensen van eten en drinken.
En zo is de mythe ze genazen mensen van ziektes.
Waarbij geen ziekte te erg was, en geen mens was buitengesloten.

Jezus die als bron van die mythe wordt gezien, Hij zou een persoonlijk offer
gebracht hebben, zijn leven opgegeven om de wijze boodschap te verspreiden.

Jezus en zijn mythe echter zijn niet de bron van die godsdienst.
Er leefde enkele honderden jaren voor hem een volk die zich bezighield
met een zuivere levenswijze.

Ze aten en dronken alleen dart de natuur gunde.
dus geen dieren, geen bewegend leven maar
een dieet van planten, noten, en melk.

Ze leefden in gemeenschappen op plaatsen waar ze niet
gestoord werden door passanten of bewoners van steden.

De Essenen, zoals ze genoemd worden, ze leerden
alles wat bij de natuurlijke orde hoorde.

De Essenen, omdat zij afgelegen woonden is er weinig
bekend over hen.

Maar geruchten gingen in die tijd dat zij genazen
wat ziek was, dat zij herstelden dat beschadigd was.

Dat de zielen die verloren waren bij hen rust vonden.
Dat de mensen die uitgekeken waren op de samenleving
bij hen een toevlucht vonden.

Een plaats waar de religies hun bron vonden.
Zoals in alle tijden er groepen zijn die
hun doel zoeken in het heil van de samenleving,
door zich af te scheiden en de belangrijke
overleveringen te bestuderen en door te geven.

De Essenen, zij waren gezond, zuiver en puur.
Ze zouden in deze tijd wijs en heilig genoemd worden.

De Essenen, het is geen vaststaand feit,
maar Jezus zou bij hen de wijsheid hebben geleerd.
En hij zou bij hen na de kruisiging zijn ingetreden.
Omdat de doodschrik ieder mens bedreigt,
en ieder mens die schrikt op zoek gaat naar herstel en veiligheid.

De Essenen, een alternatief verhaal als bron van
de christelijke godsdienst.