Taal en Tijd

Voortleving


Taal kent een tijd waarin het ontwikkeld.
Van enkele woorden tot enkele tienduizenden of meer aan woorden.

Een taal wordt gebruikt om betekenis te geven en over te dragen.

Betekenis die waarde heeft in een bepaalde cultuur en tijd.
Betekenis die voordeel geeft waarin haar waarde ligt.

Handel drijven is afhankelijk van woorden die dezelfde feit of object aanwijzen.
Woorden die processen en handelingen beschrijven,
die bij zowel beide partijen dezelfde betekenis dragen.

Als je een boodschap overdraagt en het nut ervan strekt zich uit tot
maximaal een mensenleven lang. Dan is taal gebruikelijk zoals die
in die tijd in de boeken staat.
Boeken over woordverklaring, wetenschap, en cultuur.

Wil je communiceren met een onbekende doel-agens,
dan ben je afhankelijk van factoren.

Hoe ontwikkeld taal zich, Welke woorden veranderen.
welke betekenis gaat verloren of krijgt een ander oogpunt.

Welke onderdelen van de boodschap worden overbodig,
Welke woorden krijgen waarde op een negatieve manier.

Taal en Tijd.
Taal ontwikkelt zich door de tijd.

In taal wordt spreektaal langzaam tot schrijftaal.
Waardoor dialecten geheel nieuwe taalvormen worden.
Talen raken van religieuze manier hun waard kwijt omdat ze verdwijnen.
Talen raken hun betekenis kwijt omdat cultuur of wetenschap voortschrijdt.

Als je betekenis wil overdragen,
van korte tot lange tijd.

Is het belangrijk dat de betekenis een unieke waarde vertegenwoordigt.
Waarde die niet afhankelijk is van een tijdelijke reeks feiten, gebeurtenissen.
Ook waarde oordelen zijn tijdsgebonden.
Een uitspraak of sinterklaar met zwarte pieten of roetveegpieten moet komen is
een uitspraak die over honderd jaren niet meer relevant is.

Een uitspraak om kritiek te leveren op een beroemd of bekend persoon heeft geen
nut, immers over honderd jaar is een groot deel niet meer in leven, of niet meer beroemd.

Een uitspraak die een technologie benoemt en zegt dat het ultieme is bereikt,
is geen zinvolle boodschap naar de toekomst, immers wetenschap kiest soms
wonderlijke wegen.

Een uitspraak in religieuze opzicht die gebonden is aan een datum of tijdsafspraak
heeft geen waarde voor de verre toekomst, immers bijna alle voorspellingen zijn
nooit uitgekomen.

Als je dus een boodschap door de tijd beschikbaar wil hebben,
of een langdurige betekenis wil laten dragen.

Behoren de feiten, waarachtig te zijn. Wanneer zij voorbeelden zijn.
Behoren de gebeurtenissen, gekoppeld te zijn aan de tijd waarin ze plaatsvinden
Altijd in het verleden.

Een boodschap die adviezen geeft of correctie-uitspraken,
Het behoort dan duidelijk te zijn voor wie die geldt,
hoe diegenen bij die groep horen, met eigenschappen of voorwaarden.

Een tijds afhankelijke boodschap. Hangt af van de waarde die het in die tijd kan hebben.

Een Taal die zich ontwikkeld houdt geen rekening met wensen van individuen.
Immers het woorden boek groeit dagelijks en als eenling kan je geen woorden schrappen.

Een taal die zich door de tijd ontwikkeld, kan het best gekoppeld worden aan andere talen
als men een taal wil vereeuwigen.
Een egyptische hieroglyphentaal kent alleen een eeuwigheidswaarde,
Als zij volledig te vertalen is zonder betekenisverlies.