Ruimtereizen

Methodisch reizen


Allerlei science fiction boeken beschrijven het.
Van het reizen door de ruimte als een schip via een rivier.
Van het reizen door een portaal, waarbij je instapt en een moment later uitstapt aan een andere kant.

Science fiction beschrijft hoe het er uitziet via lekenogen.
Maar begrijpelijk is het pas als de wetenschap er dicht toe nadert.

Het reizen, op aarde, gaat van een coordinaat naar een ander coordinaat.
Waarbij burger-reizen vaak via plaatsnamen en wegen gaat.
Omdat het makkelijker is een plaatsnaam te onthouden
dan een cijfercode die een lengte of breedte graad benoemd.

Stel we zullen door de ruimte reizen.
Dan is een cijfercode coordinaat het makkelijkst.
Immers we hebben nog geen planeten in onze reisgids staan.
En de zon, kent ook maar een verschijning bij ons.

Ruimtereizen zal dus van coordinaat naar coordinaat gaan.
Waarbij de telescoop al een groot deel van de ruimte heeft benoemd in
heelalkaarten.

Een klein zicht op ruimte reizen is dan ook het vangen van een reis in een functie.
Een functie met variabelen en een functie die een specifieke invoer van ruimterichting
en tijdsperiodiek kan omzetten in een doelfunctie, of doelcoordinaat.

Een simpele vorm ervan is de parabool.
Als je een parabool wilt tekenen heb je een kromme die door een fucntie zijn loop, lengte, top kent.

Bij een willekeurige tijd of ruimtereis,
ken je de begin coordinaat, de doel coordinaat,
Maar wil je ook weten via welke weg je moet reizen.

Een topcoordinaat in de functie heeft niet de betekenis dat je geen rechtlijnige reis maakt.
Maar wel de werking van het universum. Zoals en prisma een kleurbreekpunt kent,
en van rechte lijn een verdeling kent.
Zo is de top van een parabool ook de middelpunt van een ruimtereis.
Waarbij de kleurbreekpunt als je het vertaalt bij ruimtereizen
ligt op de afstand ten op zichte van ruimte-kernpunten.
Op die plaatsen is de ruimtetijd functie met zwaartekracht en zichtbaar lichtfrequent gedrag anders.

Een hele ingewikkelde theorie, maar hopelijk in de toekomst
een gemak om zowel dichtbij als verweg op een methodisch juiste manier in kaart te brengen.
En afstandreizen door een methode of functie mogelijk te maken.

Het is niet duidelijk of de formule een hyperbool of een parabool is.