Religie

Afkomst


Er zijn religies is op aarde,
en iedere streek heeft er enkele
die door mensen gevolgd kunnen worden.

Het Christendom, Het Hindoeisme,
Volksreligies, ouderdomstradities
en voorouder verering.

Het Christendom,
stamt af van de parakleet Christus
die volgens de bijbel de profetien
van voor zijn tijd vervulde.

Ouder dan het christendom is
het Hindoeisme, die door zijn
grond in de schepping van het
Universum de grootste waarde
vertegenwoordigt in het heelal.

Het hindoeisme heeft dus
van de schepping van de aarde,
en van ver ervoor de schepping van
het heelal, de origine
van iedere oorsprong.

Waar het christendom belooft
zondaars een kans op toewijding
te geven,

is het Hindoeisme bereikbaar
door oprecht geloof,
in beide goede daden,
meditatie en gebed.

Het Hindoeisme is dus
wel een religie van verdienste,
maar de genade door de kaste
van de brahmanen toekenbaar is
aan iedereen die door hen wordt
geaccepteerd voor de inwijding.

Het Hindoeisme is dus het oudst,
heeft de grootste bron van religie
en van wege verdienste kan het
nooit meer afgenomen worden,

Waar het christendom
nog een regel heeft,
dat de genade bij monde
van kan worden afgenomen.

Als Hindoe
schrijf ik dus over
wijsheid en religie.