Menskunde

De mens als kern


Een mens, is een object dat als lichaamsgrenzen de huid heeft,
Dat als geestelijk wezen de randen van zijn gedachten kent,
En als ziel het bewustzijn begrenst.

De mens als onderdeel van de samenleving,
is een individu die een aandeel heeft in een groepering,
die een grens kan hebben door taal, cultuur, religie, en benaming.

De mens als onderdeel van de samenleving,
is een individu die in zijn handelingen de betekenis legt
van de doelen die het nastreeft.
Die door handelingen een bijdrage heeft aan de wereld.
Alle handelingen van een individu zijn een proces
die samen met alle andere individuen met hun handelingen ook
een proces vormen.

Een mens kan een proces uitvoeren op diverse niveaus.
Van fysiek noodzakelijk van voedselvinding, beschutting en lijfsbescherming.
Tot secundaire processen die onderdeel zijn van een groepering.

Een groepering kent overeenkomstige eigenschappen.
Een taal, bindt mensen,
Een ritualistiek, bindt mensen. (zoals in religies, maar ook als voorbeeld in studieverenigingen.)
Een groepering kan ook op uiterlijek kenmerken zijn gegrond.
Zoals in primitieve samenlevingen, waar de huidskleur de binding vormde.

De mens heeft in wetenschap verscheidene richtingen en kerndoelen.
De mens in relatie tot de wereld kent onderwerpen als
het gebruiken van de omgeving om het leven te verbeteren.
De mens in relatie tot zichzelf kent onderwerpen als
de wens tot binding, bijvoorbeeld in een huwelijk of in een hobby.
De mens in relatie tot de soort;
waarbij sociale bindingen, vaardigheid, doelmatigheid onderwerpen zijn.

De mens in relatie tot het verleden, met onderwerpen zoals;
de bestudering van het verleden, hoe de mens was, hoe zijn maatschappelijke structuur was.
De mens in relatie tot de toekomst,
onderwerpen die nog geen bewijsvoering hebben maar wel een beeld weergeven van de mogelijke ontwikkelingen.

De mens als lichamelijk wezen kent lichamelijke behoeften; eten drinken slapen.
De mens als geestelijke entiteit kent behoeften zoals cultuur, spiritualiteit maar ook religie.
De mens als ziel, kent de dorst naar kennis en wijsheid, ten einde het leven in geluk en voorspoed te leven.
De ziel die naar wijsheid zoekt, zal die wijsheid herkennen wanneer die verschijnt.


Menskunde:
intermenselijke communicatie: Sociale vaardigheid
intermenselijek binding: sociologie.
intermenselijke processen: bedrijfskunde, coordinatie

lichaamseigenschappen: biologie(lichaam), dietiek(voeding),
het verleden: Geschiedenis en historie.
hierarchie, coordinatie: politiek.