Kruize van Christus

Genade door GunstDoor een blik in een ander oord, of dimensie,
een wereld met religie, met godsdienst.
en de doctrines over Christus.

Zoals Christus als verlosser,
als herder, heilig hart, koning
en als zijnde getrouwd met de kerk.

In dat oord,
hadden de gemeentes van Christus
de kerk het recht mensen de genade
toe te bedelen.

Meestal Christus als verlosser,
Sommige Christus als herder.

Deze gemeentes als oorsprong
de apostelen die zwe gesticht hebben.

Een vorm van genade,
die soms wordt benut.
En sommigen na korte tijd al
een ervaring geven van blijdschap.

Christus die zei,
wie meedeelt in het Kruis,
deelt mee in de genade.

De ervaring van het Kruis,
als een mystieke ervaring,

Dat een priester kan vragen,
heeft hij wel eens het gevoel
reddeloos verloren te zijn,
of het gevoel van machteloosheid.

De ervaring van meelijden
van het Kruis van Christus,
als een vorm van genade.

Hoe langer men met Christus
meelijdt, of erin deelt,
de ervaring, dat men
genade van Christus krijgt.

Hoe langer men meelijdt,
hoe meer Christus een genade
gave geeft.

Er wordt gezegd, dat terwijl
men aan het Kruis meelijdt,
Christus het lichaam ondertussen
beschermt.

Er wordt gezegd, als
men meelijdt met genade krijgt,
dat zelfs de gemeentes dit
niet kunnen wegnemen.

De genade van het Kruis
is bereikbaar voor iedereen,
en zelfs gemeentes kunnen
deze vorm niet verbieden.

In de bijbel staat dat Christus
bij iedereen in het hart langskomt,
en maaltijd houdt met hen die
bereidt zijn.

Een vorm van genade, als men bereid
is men altijd de genade krijgt
toebedeelt.

Met als notitie dat als Christus
die regel geeft,dat door een
lijdenstijd (ongewild lijden)
met genade krijgt,
dit ver opweegt tegen
de vorm dat alleen door verdienste
dit bereikt wordt.

Zoals Christus iemand genade geeft
die als verdienste zelfs tien zuivere levens
kost, of een zondeloze jeugd en volwassenheid.
Daardoor dat zelfs het meelijden als
respect wordt gezien.

Het verschil van
het Kruis van Christus
en onze om met hem mee te lijden,

Dat hij geen gebedsgenade kende,
aan het Kruis, en geen gevoel
van meelevendheid, die wel
bij ons door zijn genade is,
anders was het voor ons
onverdragelijk om aan het
Kruis mee te lijden.

Zoals iedere godheid een
symbool kiest als
teken van zichtbare genade,

en Christus het kruis koos,
immers als men door het
kruis in huis te hangen
respect toont voor zijn
lijdenstijd, hij dat erkent
en zijn genade geeft.

Dus een teken dat zijn leed,
respecteert, zijn genade kent.