Gods Wil

DoctrineChristenen vragen soms,
heeft Christus nou vrije wil.


Immers iedereen op aarde heeft,
van geboorte af een vrije wil.

Je kan keuzes maken, je kan
informatie opzoeken,
je kan je beslissingen
bespreken met anderen.

En is Christus dan
ook met vrije wil,
dat hij zelf beslist wat
hij doet en wie hij helpt.

Een christen die zich
aan Christus overgeeft,
Volgt die dan de wil van Christus.

Christus zelf als hij vrije wil
zou hebben, zou net als ieder
mens, soms een bui of gemoed
moeten hebben die niet het
goede of juiste op het oog heeft.

Een normaal mens, heeft soms
een wilszwakte, dat je even
niet kan concentreren
en het juiste doen.

Als Christus dat ook zou hebben
zou hij niet iedereen op
de meest goede manier kunnen helpen.

Daarom dat Christus, ook al handelt
hij altijd goed en juist,
Toch geen vrije wil heeft.
Hij heeft onvoorwaardelijk
de wil van God in zijn ziel
wonen.

De Wil van God, die ook andere
namen kent zoals, Almacht,
De Ultieme Bron, De hogere leiding.

Als dus Christus geen vrije wil heeft,
maar God's Wil, de wil van de Almacht
die in zijn ziel woont.
Dan doet hij altijd alles Goed en Juist.

Voor hem is het dus niet van,
oh wat gaan we met deze gebeden doen.

Iemand die dus bij Christus is,
wordt door zijn goede leiding
geleidt.

Ook al heeft de gelovige zelf geen
recht of verdienste om de Almacht
te naderen, Door Christus
is een gelovige dus toch veilig.

De Genade van een godsdienst,
die ook al onder gods bevel staat,
toch de genade aan ieder kan en mag
toe bedelen.

Als extra noot over het Christendom.

Een regel die heel moeiilijk is.

Dat iemand die vernederd
is ook verhoogd zal worden.


en om mee te delen in de genade,
ook mee moet delen in de lijdenstijd ervoor

Zoals ik Jezus Christus vraag,
de lezer zijn genade te geven,
en vraag ik de lezer,
om Christus in gebed
de genade te vragen.