Geloofszaken

Genade en verdienste


In het geloof tot Christus,
die voor ieder mens bereikbaar is,
immers door genade en geen verdienste
of gunst van godheden.

Ieder mens krijgt eens in het leven
bezoek van Jezus Christus
en zal de genade kunnen aannemen.

Ieder mens krijgt die kans,
en ook de gemeente van Christus
kan als tweede methode genade
van Christus aanbieden.

Iemand die niet keuze capabel is
kan door de gemeente de genade
deelachtig worden zonder keuzebesef.

Omdat Christus in dienste is van
de Almacht, dit betekent zowel
in dienst aan als zoon van.

Christus geeft dus genade of
in contact te zijn met de Almacht.

Omdat hij zondeloos is, en was,
en omdat hij de Almacht dagelijks
kent, kunnen ook onreine mensen
door Hem naderen tot de Almacht.

Iemand die christen is,
en christus om een gunst vraagt,
mag ook in contact komen
met die Almacht, die hij ook dient.

Deze Almacht kan je het gevoel
geven dat je gedragen wordt.

Christus kan natuurlijk dit
uit genade schenken, waar
andere religies soms zeggen
dat het hoge ingangs-kwalilifacties
heeft.

Via Christus de Almacht bereiken,
Via Christus je gedragen voelen.

De genade is door Christus,
en kan zelfs uit geloof de
nadering tot andere religies
en godsdiensten gunnen.


Waar bijvoorbeeld een Hindu
van brahmanenkaste moet zijn
en meer dan tien leven zuiver
geleefd moet hebben,
om een godheid te bereiken,
kan Christus dit uit genade
schenken.

In het Christendom,
is de Almacht de contact
met Christus


In het Hindoeisme wordt,
of Vishnu of Gayatri als
Almacht aanbeden.

Als in religie,
de titel gelijk is,
of de aanspreek vorm
dan is het goddelijke essentie
van beide gelijk.

De Almacht van Christus
is dan gelijk aan all andere
religies met de betiteling Almacht.

Voor christenen die een duidelijke rol
willen om Christus aan te nemen,

Kan hij als Verlosser aangenomen worden,
Christus wilt u mij verlosssen.

Kan hij als Herder aangenomen worden,
Christus wilt u mijn herder zijn.

Kan God Almachtige als Vader
aangenomen worden, God u mag mijn
Vader zijn.

Andere genade van Christus is
ook in de bijbel terug te vinden.

Iemand die door Christus
de Almacht bereikt,

kan het gevoel hebben gedragen
te worden.

Kan het gevoel krijgen boven
zichzelf uitgetild te worden.

Kan zijn eigen gebeden
uitbreiden en bemerkt de
kracht van God in de verhoring.

Tevens kan het gevoel optreden
dat zelfs als je momenten van
angst hebt, je er toch doorheen wordt
gehaald.