Cyberdyne

Leerproces over de toekomstIn een fantasie:
was het dat er een wereldwijd netwerk werd gelanceerd;
Het was gebaseerd op allerlei techniek.
Van artificial intelligence, van robotica.
Tot een netwerk waarin de mens nog maar een slaaf was van zijn eigen wetenschap.

Een netwerk waar robots alle mensen opjoeg tot de laatste onderworpen was.
En naar experiment van robots was ge-evolueerd.

Dit netwerk heette skynet. en werd verscheidene keren getracht de mensheid te behoeden.
Door tijdreizen van robots en de laatste menselijke helden.
Werd geprobeerd de ontwikkeling en activering van skynet tegen te gaan.

Het bedrijf dat die robots maakte, dat skynet ontwierp werd ook wel cyberdyne genoemd.
Een naam die tweedelen heeft. cyber omdat het met robots werkte,
en dyne omdat het de eerste in zijn soort was.

Cyberdyne; sommige mensen zagen het aankomen. waarschuwden ervoor.
Maar hun stem ging verloren.

Tijdreizen werd enkele keren gebruikt om een waarschuwing naar eht verleden te sturen.
Maar elke tijdreis maakt de werkelijkheid ingewikkelder.

Immers de regel de toekomst kan het verleden niet veranderen.
En toekomstmuziek wordt door het verleden geregisseerd.

Deze fantasie is wereldwijd te bewonderen geweest in de bioscoop en op tv.
Een reeks films die de mens entertainment brachten.

Nu wil het toeval dat zo'n fantasie niet alleen maar onzin is.
Het bevat elementen die wel bruikbaar zijn.

De wereld waarin computers onze intelligentie voorbijstreven waardoor
wij geen controle over hen hebben.

De wereld waarin mensen van armoede leven en door robots die weliswaar door
mensen worden bestuurd worden vermoord.

De wereld waarin je door een pasje, kan gaan en staan waar je wil,
maar als je computers en techniek afwijst je nergens meer kan leven.

De wereld waar de politiemaatschappij bestaat en mensen overal door camera's worden
gezien.

Skynet heeft nooit bestaan en is een fantasie.
Cyberdyne is een organisatie die nooit bestaan heeft.

Robots zullen nooit op mensen lijken en kunnen niet complexer of intelligenter worden dan wij.

Cyberdyne. Tel de stappen naar de toekomst.
Twee grote stappen en iedereen kent robots, kent computers, kent wereldwijd computersysteem

Stel nu dat een grote oorlog met behulp van computers een einde maakt aan de mensheid,
met een paar die het wel overleven.

die twee die het overleven stellen de regel op:
computers moeten bestuurd worden zonder eigen kans op initiatief.
Zodat elke robot, elke computer realtime bestuurd wordt met menselijke hand.

Alle industriele toepassingen moeten mechanisch door mensen bestuurd worden.
Alle commerciele zaken mogen alleen rekenkundig worden bepaald.
Hogere symboolreeksen en algoritmes mogen niet gebruikt worden.

Dit zijn enkele voorbeelden.
Er zit zelfs een religieuze mythe aan verbonden.
Een der laatste helden die als heilige regel deze gaf ter bestrijding van rampspoed.