Aartsengele

Hymne


Moge hulp komen,
Moge ondersteuning komen,
Moge de vastheid van de Burcht komen.

Aartsengelen hoor naar mijn stem,
Als oogpunt van de Schepper,
die zonder twijfel alles
duidt.

Aartsengelen hoor naar mijn stem,
al het zwakke jullie naam
in de mond houdt.

Aartsengelen,
de stem van jullie aanwezigheid,
als een vriendschap voelt.

Aartsengelen,
zonder vleugels overal
verschijnend.

Aartsengelen,
zonder vleugels,
tegelijkertijd voor hulp te zien

aartsengelen,
jullie hulp overal mag komen,
beide de zwakkere, de hulpbehoevende
en de verlorenen jullie aanroepen.

aartsengelen,
kom ons te hulp,
geef ons jullie naam,
in de mond, in onze pen,
en in ons hart.

aartsengelen,
de ene wil het gevecht winnen,
de andere een wijze boodschap krijgen,
of de genezing, de toevlucht,
de rijkdom of roem.

Aartsengelen,
maak jullie kenbaar
in het woord, in de mond,
in het hart, en diep in ons wezen.

Aartsengelen,
gouden vleugels,
mooie schoonheid,
pure kracht of zuivere deugd.
grote wijsheid, of inzicht dat
werelden redt, dat het kwade
van het goede scheidt.

Aartsengelen,
ik roep jullie aan,
het wereldleed hoopt een antwoord.

Aartsengelen,
ik roep jullie aan,
al het goede wil de volgende stap
zetten. ten einde wereld vrede
mogelijk te maken.

Aartsengelen,
het kwade wil jullie met goud
opkopen.

Aartsengelen,
schenk jullie schatkist
aan hen die jullie voorkeur hebben.

Aartsengelen,
kom te hulp bij al het leed,
al het onrecht, en met gerechtigheid
en rechtvaardigheid.

Aartsengelen
schenk jullie heil en geluk
aan hen die devoot zijn,
en in alles jullie antwoord wenst.

Aartsengelen,
moge voorzien worden
moge de boodschap blijven leven