Een Offer in gebedAlle religies kennen een vorm van gebed.
Waarin je vertelt wat je bezighoudt,
van een klacht, een wens tot het vragen van werk of kado's

Alle religies geven gunsten aan adepted die hun toewijding tonen.
een toewijding die geoordeeld wordt zonder tussenkomst
van anderen.

Een Offer is iets dat je geeft, en niet kan terugnemen.
Een offer kan iets zijn dat je waardevol vind, of waarde aan hecht.

Een offer kan geld waard zijn, waardevol in liefde of eerbied.
Als je een offer geeft, is het oprecht en vanuit liefde en of eerbied.

Als je zoals in de bijbel staat een offer aanbiedt,
aan een godheid of hogere macht,
mag die macht zoals in het verhaal van Habel en Kain,
het offer weigeren, met reden dat de liefde of eerbied niet
oprecht is, of geen goed doel heeft.

In het hinduisme is het offer vaak de oorzaak van een beloning
die boven het leven uitstijgt.

Als je offert wat je dierbaar is, dan is het via gebed,
immers een gebed is zonder schade en toont wel
de intentie op de zuivere manier.

Een offer van jezelf, bestaat dus uit het zeggen of fluisteren
van: Almacht ik geef mij aan U over, of Almacht ik offer mij aan U.

Een offer dat zuiver is en goed bedoelt,
krijgt altijd een beloning of gebeds verhoring,
die in evenwicht is met het offer dat gebracht wordt.

Een Offer, van iets dat dierbaar is, verdient
altijd een een goede achting, en respect van
iedereen.

een Offer is tussen degene die het verricht en
de godheid of hogere macht. dus geen ander,
geen andere religie mag het oordelen of tegenhouden.

Een Offer, is in gebed zonder schade,
en als het betekenis heeft, wordt de schade
door de hogere macht beheersbaar gehouden.
als de schade een teken is van de oprechtheid.