Afgoden en schaduwkrachtenDe meeste christenen kennen de vijand volgens de bijbel,
de duivel, de diablo. De kwalijke krachten.

Een duivel is een titel voor de totale kracht die door het kwade wordt
gemanifesteerd. De duivel die staat voor criminaliteit,
en de zucht voor geld, rijkdom, roem en macht.

De duivel die natuurlijk vanwege de goede kracht god, ook zijn plaats heeft.
Een plaats die door mensen die beseffen dat leed en pijn ieder wezen begiftigd zijn,
wordt afgekeurd. Immers ieder mens wil zelf geen leed dragen,
en het besef dat ieder mens eraan onderhevig is, laat mensen kiezen
om ook geen leed meer toe te delen aan anderen.

Mensen die zo wordt gezegd de duivel gebruiken,
zouden grote macht of rijkdom verwerven,
met als voorwaarde, dat ze hun leven kwijt raken.
Een leven die verloren is, krijgt na de dood de hellevuur toebedeelt.

Door de duivel, verkrijgt men een hellestraf.
Waaraan men niet kan ontkomen.

Daardoor zal de duivel altijd zijn slechte zaken blijven verspreiden.

Naast de duivel kent de bijbel ook andere machten,
die afgoden worden genoemd. Baal en andere.

Ze zeggen wel eens dat in amerika de koe op wallstreet staat
voor de afgod geld en rijkdom.
Omdat rijkdom een wens van een deel van de samenleving is,
kent dat symbool navolgers.

In de meest simpele vorm de loterij waaraan een gelukszoeker meedoet.
In de ingewikkelde vorm de ambitieuz directeur die een bonus krijgt.

Afgoden, heten zo omdat ze uit zichzelf geen invloed hebben,
en alleen in het streven van navolgers vorm krijgen.

De tegenstanders van het christendom, de duivel en de afgoden.
Door de bron ervan, christus zijn ze gekenmerkt als krachten die
afbreuk doen aan geluk, gezondheid, voorspoed en vrede.

Daardoor is het erkennen van duivels een slechte zaak,
en zal misschien aanlokkelijk lijken door de wens rijk of machtig te worden,
maar zal vroeg of laat zwaar ongeluk en lijden veroorzaken.
Een reden om bewust te kijken naar godsdienst en religie.